Kinesitherapie

Kinesitherapie, tom de prest, Femke Blontrock, Iphigeneia Debruyne

Topsport

topsport

Specialisaties

specialisaties

Docent

Docent

Kinesitherapie

spec_kine.jpg

Wat is Kinesitherapie

Kinesitherapie kan opgesplitst worden in twee onderdelen:therapeia (verzorging, behandeling van het lichaam) en kinesis (beweging). Een kinesitherapeut zorgt ervoor dat iemand die beperkt is in zijn functioneren gebruik maakt van bepaalde bewegingen - bewegingen zowel door de therapeut uitgevoerd (passief) als door de patiënt (actief) - het lichaam terug herstelt naar zijn oorspronkelijke functie. Elke revalidatie is individueel en wordt opgesteld naar uw noden. Kinesitherapie is een vak dat constant evolueert. De praktijk blijft op de hoogte van de wetenschappelijke studies/literatuur en past toe in de praktijk waar nodig. Ook voor de manuele therapie en sportkinesitherapie worden steeds de laatste wetenschappelijke inzichten gebruikt. Ik behandel patiënten uit de orthopedie, geriatrie, pediatrie, met cardiovasculaire aandoeningen, postnatale kinesitherapie, ademhalingspathologieën, ruglijders, enz (zie specialisatie manuele therapie), ...

 

terug

Topsport

TENNIS: BTA PRO, Tom De Prest

Tennis: BTA Pro

Sinds 2012 geef ik conditietrainingen, stabilisatietrainingen en agiltytrainingen aan talentvolle tennissers en tennissters aan de Brughia Tennis Academy, PROfessionals.

 

terug

Specialisaties

manuele therapie, Tom De Prest, Femke Blontrock, Iphigeneia Debruyne

manuele therapie

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Maar vooral (chronische) nekklachten en rugklachten kunnen met manuele therapie een halt toe geroepen worden. Net zoals in de sportkinesitherapie wordt het lichaam als één geheel gezien. Daarmee bedoel ik dat er nagegaan wordt of de oorzaak op de plaats van de pijn ligt of er andere factoren (mede)oorzaak kunnen zijn. Andere factoren kunnen bijvoorbeeld anatomisch, fysiologisch, biomechanisch, neurodynamisch, uit de organen… zijn. Maar ook het psychosociaal model wordt in deze context geëvalueerd. Specifieke mobilisaties en/of manipulaties kunnen dan aangewend worden om uw klachten zo adequaat mogelijk te verhelpen.

Door middel van gerichte en specifieke manipulaties ("kraken") en mobilisaties worden uw klachten zo grondig mogelijk aangepakt. De manuele therapie vormt een ideale aansluiting op de artsendiagnose.

Ik behandel alle klachten van het bewegingsapparaat. vb:

U hebt pijn in uw rug of uw nek die uitstraalt naar uw benen of armen?

U hebt een lumbago, een hernia of bent wakker geworden met een stijve nek?

U sukkelt met een tenniselleboog, een 'frozen shoulder' of vage knieklachten?

 

terug
Applied Kinesiology

Applied Kinesiology

Manual Muscle Testing: Introductie

M.M.T. is een interdisciplinaire toenadering tot de gezondheidszorg, gebaseerd op een functioneel onderzoek van de patiënt.

Houding, bewegingsonderzoek en palpatie worden gebruikt in combinatie met de meer gestandaardiseerde diagnostische methodieken.

De spiertest wordt door in M.M.T. als belangrijkste werktuig gebruikt. Het is een spiertest die hem onderscheidt van andere natuurgenezers.

Een spiertest is niet gericht op het testen van spierkracht noch is het een methode om, na zenuwweefselbeschadiging, de zwakheid van een spier te bepalen.

Het is een dynamische evaluatie voor bepaling van de functie van het neuro-musculair geheel.

Wanneer een zogenaamde normaal functionerende spier in het verleden met dit systeem zwak bleek te testen, werd dit door de wetenschap sceptisch bekeken. Vooral nadat dynamometers deze A.K. bevinding niet bleken te ondersteunen.

Applied Kinesiologie of M.M.T. werd dan ook dikwijls afgewimpeld als zijnde esoterisch en niet gefundamenteerd.

Ondertussen is aangetoond dat er een duidelijk verschillend electromyografische uitslag wordt bekomen bij een ‘zwakke’ spiertest in vergelijk met een normale spiertest. Deze studies tonen aan dat er wel degelijk een neurologische basis is voor het ‘zwakke-spier’ fenomeen.


De spiertest, zoals deze in door ons gebruikt wordt, is dus niet alleen een methode voor het nagaan van de functionele biomechanica, maar tevens voor de evaluatie van de functionele neurologie. Functionele biomechanica in M.M.T./ A.K. beoordeelt de lichaamshouding, het bewegingsgedrag d.m.v. palpatie, spiertesten en andere methoden.

De spiertest in de evaluatie voor het functionele neurologie wordt gebruikt om de reactie van de patiënt te zien op verschillende vormen en stimuli. Deze bevindingen kunnen dan vergeleken worden met de gestandaardiseerde diagnostische procedures.


Een spierzwakte, zoals deze met dit systeem wordt vastgesteld, is een gebrek van de spier om goed te reageren op de test. Dit kan het gevolg zijn van een gebrekkige neuromusculaire stimulatie of inhibitie. Verschillende redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals: - myofasciale dysfuncties (proprioceptie/micro-avulsie);

 • druk op de perifere zenuw;

 • spinaal-segmentale facilitatie en deafferentatie;

 • neurologische disorganisatie;

 • viscerosomatisch onevenwicht (autonomische relaties);

 • nutritioneel onevenwicht;

 • beïnvloeding van toxische stoffen;

 • problemen met cerebo-spinale vochtproductie en -circulatie;

 • mechanische spanning op de meninges;

 • lymfatische en/of vasculaire problemen.

De spiertest evalueert de mogelijkheid van het neuro-musculaire complex om zich aan te passen aan de veranderende druk die op het gebeid wordt uitgeoefend.

Om een spiertest goed uit te oefenen, is het belangrijk om een juist begrip te hebben van de richting van de spiertest, de rol van de synergistische en antagonistische spieren en een waardering van de fijne verschillen tussen individuele spiercoördinaties.

Hierdoor wordt deze spiertest zowel een wetenschap als een kunst.


Aangetoond is dat sommige stimuli een verandering teweeg kunnen brengen in de spiertest. Deze stimulus noemen we een ‘challenge’ en wordt gebruikt om de positieve/negatieve uitwerking te bepalen op het lichaam. Deze kunnen zijn:

 • een kortgerichte druk op de gewrichten en schedelbeenderen;

 • uitrekking van spier, ligament en/of pees;

 • een bepaalde ademhalingsfase;

 • een reactie op licht, pijn, temp, geluid en andere sensorische prikkels;

 • vingercontact van de patiënt op de plaats van het probleem.


M.M.T. helpt de tester om functionele stoornissen te begrijpen, die vaak moeilijk te meten zijn met andere erkende methoden.

Wanneer het correct wordt toegepast kan M.M.T. een waardevol inzicht geven in het totaal fysiologisch functioneren van een patiënt.


Gedurende een herstelperiode wordt het gebruikt om het effect van de therapie te evalueren en zonodig aan te passen. M.M.T. kan zodoende het herstelproces in kaart brengen.


Deze spiertesten worden gebruikt voor het nagaan van:

- de locatie van het probleem;

- de ernst van het probleem;

- de beste therapie voor het probleem;

- de efficiëntie van de therapie.


In de Benelux worden Manual Muscle Testing / Applied Kinesiology vertegenwoordigd door de I.C.A.K.-Benelux (International College of Applied Kinesiology) of de nieuwe benaming PAK (Professional A.K.)

 

terug

 

zenuwreflexologie, Tom De Prest

Zenuwreflexoloog

Zenuwreflexologie (NR) zijn beide bijzondere manuele behandelwijzen die van nut zijn bij acute maar zeker ook bij chronische pijnen. Bij veel pijnklachten gaan functiestoornissen in het bewegingsstelsel en organen vaak samen. Het zenuwstelsel speelt hierbij een centrale rol. Daarom zijn alle technieken van MNT en NR er op gericht "reflectoir" in te grijpen op het zenuwstelsel.

Zenuwreflexologie, dit is het aandrukken van zenuwreflexpunten op de diverse voetbeentjes. Het aandrukken van deze punten heeft een gerichte en precieze invloed op de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel.

Zenuwreflexologie kan gecombineerd worden met talrijke andere technieken zoals: voetreflexologie, orthopedische manuele therapie, mobilisaties en andere al naargelang de competenties van de therapeut.

De Manuele Neurotherapie combineert de zenuwreflexologie met specifieke technieken op het lichaam. Deze hebben ook een neuroreflectoir doel. Ze worden geadapteerd in ritme, amplitudo, frequentie en doelweefsel.

Indicaties.

Acute en chronische pijnen waarbij MNT en NR hulp kunnen bieden zijn onder andere:

 • rug- en nekklachten,
 • Spierklachten (chronisch)
 • andere klachten in het bewegingsstelsel,
 • migraine en andere hoofdpijnen,
 • fybromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, zenuwpijnen enz...

 

terug
methode van Busquet, Tom De Prest

methode van Busquet

De fysiologische kettingen:

vormen de anatomische circuits waarlangs het lichaam zich organiseert. Het grote voordeel hiervan is een volledige integratie van anatomie en fysiologie van kop tot teen.

De methode van de fysiologische kettingen:

baseert zich in eerste instantie op een globaal en volledig onderzoek welk de spanningspunten in gans het lichaam, ter hoogte van de verschillende kettingen naar voren brengt. Vervolgens is het een manuele behandelmethode:

 • om deze spanningszones op te heffen
 • de tissulaire mobiliteit ter hoogte van de verschillende kettingen te herstellen.
 • het algemeen functioneren te verbeteren.
 • de statiek te verbeteren.

Daar al onze lichaamsfuncties genetisch geprogrammeerd zijn is ons doel zeer eenvoudig: namelijk een maximum aan parasitaire structurele spanningen, welke aan de basis van de verschillende disfuncties, misvormingen en pijnen liggen, wegnemen. Men maseert zich in eerste instantie op een globaal en volledig onderzoek welk de spanningspunten in gans het lichaam, ter hoogte van de verschillende kettingen naar voren brengt. Vervolgens is het een manuele behandelmethode:

 • om deze spanningszones op te heffen
 • de tissulaire mobiliteit ter hoogte van de verschillende kettingen te herstellen.
 • het algemeen functioneren te verbeteren.
 • de statiek te verbeteren.

Een therapie toegankelijk voor iedereen:

De methode kan toegepast worden vanaf de geboorte tot en met de derde leeftijd:

 • de pasgeborenen: om spanningen opgelopen tijdens de bevalling op te heffen: congenitale torticollis, reflux, huilbaby, strabisme, slaapproblemen zijn maar enkele indicatieve voorbeelden.
 • kinderen met allerlei misvormingen: voeten, knieën, cyfose, scoliose en thoracale misvormingen, maar ook groeipijnen, occlusieproblemen, myopie, astigmatisme, concentratieproblemen enz.
 • sportlui om hun prestaties te verbeteren alsook ter preventie van overbelastingsletsels.
 • volwassenen, ouderen: om locomotorische en organische disfuncties te verminderen of te helpen voorkomen alsook de gevolgen van arthrose te verminderen

 

www.fysiologische-kettingen.com

 

terug
SCMO, Tom De Prest

SCMO

De cursus SCMO omvat Osteopathie en Manuele Therapie in combinatie met Myofasciale releasetechnieken, Kinesiologie en Kinesiotaping. Deze opleiding is een must voor elke (top)sporter die te kampen met (recidiverende) sportletsels en/of rug- en nekklachten. Deze 'hands-on' opleiding slaat de brug tussen de klassieke orthopedische invalshoek en het Osteopatische en Manuele werk. Een doorgedreven differentieel onderzoek leidt tot een nauwgezet behandelingsplan waardoor elke patiënt/atleet, dankzij de verschillende invalshoeken die deze cursus te bieden heeft, optimaal geholpen kan worden.

www.scmo.be

 

terug

 

dry needling, Tom De Prest

Dry Needling

Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint of spierknoop wordt geprikt. Zo’n triggerpoint of spierknoop is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van Dry needling. Dry needling is een succesvolle vorm van triggerpoint therapie.

 

Meer uitleg op www.DryNeedling.nl

medical taping concept, Tom De Prest, Femke Blontrock, Iphigeneia Debruyne

medical taping concept

Medical Taping is een methode uit Japan waarbij spieractiviteit meehelpt bij het herstel van blessures. Spieren verzorgen namelijk mede de toevoer van bloed en de afvoer van afvalstoffen door het lichaam. Het Medical Taping Concept gebruikt elastische tapes die spieren ondersteunen zonder ze te beperken. De normale spieractiviteit verbetert de weefseldoorbloeding en bevordert zo het herstel. Medical taping, ook wel bekend als kinesiotaping, is de langverwachte opvolger van het tapen met conventionele sporttape. Gewone sporttape heeft hoofdzakelijk als doel de bewegingsmogelijkheden van een spier of gewricht te beperken. De sporttape wordt hiervoor onder druk aangebracht, dit met nadelige gevolgen voor de bloedtoevoer en lymfeafvoer. Het herstel van een blessure duurt hierdoor onnodig lang.

Medical Taping maakt gebruik van elastische tape die anti-allergisch is. De rekbaarheid van de tape is vergelijkbaar met die van de huid, is waterresistent en kan makkelijk 5-6 dagen blijven zitten. Deze tape ondersteunt weefsels en gewrichten in hun functioneren en beïnvloed de receptoren van de huid. De bewegingsvrijheid en de doorbloeding van het weefsel blijven intact. De taping stelt het lichaam in staat op een geheel natuurlijke wijze te bewegen. En tijdens het werk of het sporten werkt de tape voortdurend aan het herstel.

Mogelijkheden:

De tape wordt op een dusdanige manier geplakt zodat er een effect ontstaat op het houdings- en bewegingsapparaat. Er valt onderscheid te maken tussen de spiertechniek, ligamenttechniek en aanvullende specifieke technieken. Zo kan met het tapen de spierspanning in een spier verminderd worden, zodat de spier weer soepel wordt en minder pijn geeft. Ook de stabiliteit van een gewricht kan bevorderd worden door het gewricht op een bepaalde manier te tapen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij mensen die gescheurde enkelbanden of een instabiele knie hebben. De tape heeft tevens een zeer positief effect bij kneuzingen en bloeduitstortingen. Deze herstellen ongeveer 2 tot 3 keer sneller door de toegenomen bloeddoorstroming en lymfeafvoer. Ook bij littekens die niet soepel zijn kan de tape worden toegepast om deze losser te maken. Ook door bepaalde huidgebieden te behandelen, kan er via het zenuwstelsel invloed worden uitgeoefend op elders gelegen structuren zoals organen. Het is bijvoorbeeld bekend dat de longfunctie positief beïnvloed kan worden door een tape op de rug. In deze tabel staan een aantal voorbeelden waarbij de tape effectief kan zijn. Er zijn echter nog veel meer toepassingen mogelijk.

Spiertechniek:

aanspannen of ontspannen van spieren

Ligamenttechniek:

enkelbanden, kniebanden, vingergewrichtjes etc.

Specifieke technieken:

o.a. triggerpoints, bursitis, zwelling/oedeem, grote blauwe plekken, remming van overstrekking, positiebeïnvloeding gewrichten

Toepassingen (voorbeelden):

Hoofdpijn/migraine, CANS (RSI), spierruptuur, hooikoorts, COPD, tennis- of golferselleboog, lumbago, reuma, fibromyalgie, hielspoor, whiplash, Osgood Schlatter, frozen shoulder, impingement schouder, menstruatiepijnen, bekkeninstabiliteit/pijn, zwelling, littekens, kneuzingen, houdingscorrectie, carpaal tunnelsyndroom, shinsplint, enkeldistorsie

 

terug
redcord, Tom De Prest

Redcord Training

Redcord is het allernieuwste op gebied van oefentherapie om uw houding te verbeteren en/of uw pijn via deze therapie op te lossen. Deze evidence based therapie helpt u om via specifieke oefentherapie uw spierbalans te herstellen. Zwakke schakels in de spierketting worden onderzocht en zo terug sterk gemaakt.

Ook voor (top)sporter is deze state of the art-therapie perfect om de rompstabiliteit te optimaliseren. Deze therapie is uiterst geschikt voor blessurepreventie maar ook om het maximale om uw sport te halen. Hoe sterker de rompspieren, hoe minder blessure en hoe beter de prestaties!

Meer info op redcord.be

 

terug
Dynamic Tape

Dynamic Tape

De nieuwe generatie tape voor therapie en (professionele) sport!

De tape kreeg wereldexposure tijdens de Olympische Spelen in Londen. De beachvolleyballers werden ondersteund door DynamicTape.

DYNAMIC TAPE is een Biomechanische Tape met 2-dimensionaal effect - voor sport, fitness en therapie. Een extreem elastische tape die een bijdrage levert aan de beweegketen. De tape die niet beperkt in functie maar wel een bijdrage levert aan de beweegketen. Door zijn hoge elasticiteit functioneert het als een soort 2e spier. Het is dus geen kinesiotape of een klassieke tape maar een nieuw product met unieke eigenschappen die een bijdrage kan leveren in de revalidatie en op het sportveld. De unieke kwaliteiten en de vier richtingen rek maakt tapen mogelijk in manieren die niet eerder mogelijk waren met de gangbare tapes. Klassieke tape of Kinesiotape zoals Cure Tape, Easy Tape, K-Active, Balance Tape of Rock Tape kunnen niet wat Dynamic Tape wel kan. De tape wordt NIET als een vervanging van de andere tapes maar als een extra klinische mogelijkheid gezien om te helpen in behandeling of techniekcorrectie. Het geeft al zijn grote meerwaarde bewezen in de sportwereld maar tevens ook bij patiënten met orthopedische klachten, neurologische aandoeningen, ....

Voor meer informatie kijk zeker op: www.dynamictaping.com

 

terug
NST (Neurostructurele integratietechnieken)

NST (Neurostructurele integratietechnieken)

NST, voluit Neurstructural Integration Technique, is een techniek die een effectieve verlichting biedt voor pijn in combinatie met een verhoogd energie niveau en een betere algemene gezondheid. Het is een zeer krachtige en effectieve geavanceerde ‘body work’ techniek, die gebruikt kan worden bij multiple gezondheidsproblemen, zowel structureel, biochemisch als emotioneel. NST is toepasbaar op acute en chronische pathologieën, gebruik makend van het autoregulatie systeem van het lichaam. NST gebeurt op een zachte en veilige manier. Patiënten die eerder al verschillende therapieën ondergaan hebben, en weinig of geen resultaat ondervonden, hebben een grote kans om via NST toch het gewenste effect te voelen.

Bij NST worden een aantal specifieke manuele technieken toegepast in een welbepaalde volgorde over de wervelzuil, evenals het abdomen, de ledematen en de schedel. Deze technieken zijn dwars gericht over spiervezels, pezen, ligamenten of neurologische structuren en worden toegepast met een variabele druk, terwijl het inlassen van welbepaalde rustpauzes het lichaam de tijd geeft om te reageren.

Een NST-behandeling zorgt ervoor dat de patiënt diep kan ontspannen, gevolgd door een spontane correctie van het viscerale systeem, het endocriene systeem, het spier- en zenuwsysteem. Meestal worden 1 tot 3 NST-behandelingen gegeven om een klachtenvrij leven te bekomen. Dit gebeurt in 85% van de patiënten die een NST-behandeling kregen. De resultaten zijn langdurig corrigerend zelfs voor de moeilijkste en chronische pathologieën. Wereldwijd maken honderden therapeuten reeds gebruik van deze soms ‘miraculeuze’ therapie. Een substantiële verbetering wordt vaak al bereikt na de eerste sessie, een langdurig effect wordt normaal al bereikt na de 2e / 3e sessie.

Bij welke pathologieën werkt NST?

 • Cervicale, dorsale, lumbale en bekkenproblemen
 • Artrose, artritis en andere gewrichtsklachten
 • Traumatische letsels
 • Neuralgieën, hoofdpijnen
 • Astma en andere respiratoire problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Depressie en andere emotionele pathologieën (weinig energie voelen)
 • Patiënten die geen/weinig resultaat kenden met andere therapieën

Site :www.nsthealth.com

 

terug

Docent

Docent Syntra West, Tom De Prest

Docent

Dit behelst een cursus waarin ik in Syntra West de opleiding Kinesiologie, Deep Tissue Massage geef en Taping. In de opleiding kinesiologie leren we de basisprincipes van manual muscle testing en kinesiologie. In de Deep Tissue Massage geeft geen vergelijking met elke andere massagecursus die betrekking geeft op het biomechanisch systeem. Hierbij worden de spieren als het ware geherprogrammeerd. Je spiercellen worden sterker, recupereren beter en hebben een grotere belastbaarheid.

Meer info op www.Syntrawest.be

 

terug

 

Docent Syntra West, Tom De Prest

healthy@work

Daarnaast geef ik seminaries aan bedrijven over Rug - en nekklachten. In deze seminaries benader ik de werknemer in zijn totaliteit. Waarom zijn er rug- en nekklachten? Heeft ergonomie nog zin of zijn er factoren die veel meer impact hebben? Wat met de impact van voeding en stress op ons functioneren? Het lichaam begint niet met werken om 8u 's ochtends of stopt om 17u 's avonds....

Contacteer Tom De Prest voor uitgebreide informatie of surf naar www.healthyatwork.be

 

Enkele referenties:

 • Umicore
 • Vlaamse overheid - Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin
 • LS Bedding
 • Stadsdienst Houthulst
 • Stadsdienst Diksmuide
 • Westtoer
 • Institute for Agricultural and Fisheries Research
 • Grandeco Wallfashion Group
 • ....

 

terug